SPIS TREŚCI

BRAMY DUBLINA

sł. Sławomir Klupś

mel. trad.

Chciałbym ptakiem być pewien starzec mi rzekł
I polecieć daleko tam
Gdzie przed laty stał rodzinny mój dom
Gdym opuszczał me Dublin Town

Młody byłem tak pełen wiary że świat
Czeka na to by odkryć go
Opuściłem dom porwał mnie życia prąd
Związał z morzem historię mą

Ten stary port, wąskich ulic gwar
Wciąż  wspominam jak starą pieśń
Która niesie mnie poprzez noce i dnie
Do otwartych Dublina bram

W małym porcie gdzie zacumował nasz ship
Zobaczyłem ją z koszem róż
Włosy niby len rozczesywał jej wiatr
Błękit oczu roztopił lód

Chciałem poznać ją rzucić świat jej do stóp
Lecz odwagi zabrakło mi
Dzisiaj wiem to błąd, trzeba szczęście swe brać
Kiedy stuka do twoich drzwi